NovoMiloševačke "brôjke", slike...


NAPOMENA - "stânje" od kraja 2004-te, pa do "atprilike..., polak" 2009-te godine...
 
ŠtaKol'ko
 Hatar veličina  12265 ha
 Pôšta Klikni za Sliku dana...
 Biblioteka Klikni za Sliku dana...
 Meštana  Oko 3300
Klikni za Sliku dana...  Oko 4600
 Srba  76 %
 "Madžara"  14 %
 Ostalih  ostatak od 100 %
 Kuća  2680
 Praznih kuća  650
 Silosa Klikni za veću sliku...
 Sokaka  36 km
 Sokaka asfaltiranih  35,85 km
 "Aftobuski" stajališta  10
Klikni za veću sliku...  2
Klikni za veću sliku...  8
Klikni za veću sliku...  1
 JP Kompred-a  1
 Bunara JP Kompred-a  5
 Traktora JP Kompred-a  1
 "Aftova" JP Kompred-a  1
 Kamiona JP Kompred-a Klikni za Sliku dana...
 Skela Klikni za Sliku dana...
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
 Vodovodnih cevki  31 km
 Kanalizacionih cevki  54 km
 Gasnih cevki  65 km
 Gasnih priključaka  oko 1200
 Telefonskih priključaka  1800 od 2000
 Telefonskih kablova  84 km
 Telefonskih bandera  preko 500
 Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  1
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
 Elektro-žica po sokacima  preko 152 km
 Elektro-trafoa  11
 Elektro-bandera  preko 700
 Vatrogasnih domova Klikni za veću sliku...
 Vatrogasnih vozila  2
 Vatrogasaca  34
 Vatrogasaca "kad se gasi"  6
 Kablovskih televizija Klikni za veću sliku...
 Kablovske TV programa  28 i po
 Kablovske kablova  40 km
 Kablovske priključaka  900
 Bosch diesel centara Klikni za veću sliku...
 Muzeja u BDC Žeravica Klikni za Sliku dana...
 Sokaka  43
 Naziva sokaka  41
 Bezimenih sokaka  2
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
 Željeznički stanica Klikni za Sliku dana... Klikni za Sliku dana...
 Otpravnica vozova Klikni za Sliku dana...
 Dresina željezniki, matorni... Klikni za Sliku dana...
 Dresina željeznički ručni Klikni za Sliku dana...
 Bendzinskih pumpi pre renoviranja Klikni za Sliku dana...
 Bendzinskih pumpi posla renoviranja Klikni za Sliku dana...
 Bendzinskih pumpi "na crno"  po potrebi
 Krojača "na belo"  
 Krojača "na crno"  7
 Kafana  1
 Kafića  8
 "Letnji bašći isprid" kafića Klikni za veću sliku...
Klikni za Sliku dana...  4
 Lovački domova Klikni za Sliku dana...
 Udruženja lovaca  1
 Lovaca  126
 Udruženja pecaroša  1
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
 Restorana  1
 Poslastičarnica  
 Hamburgerija Klikni za veću sliku...
 Taxika Klikni za Sliku dana...
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  9 puta godišnje
 Dućana "baš"  Ko će to znati ?
 Dućana "na crno"  Ko će to znati ?
 Dućana kineskih  1
 Dućana "Sve za $"  1
 Dućana za biciklove  
 Dućana knjižara  1
 Dućana za štofove  1
 Dućana butika "na belo"  2
 Dućana butika "na crno"  2
 Dućana voćara  
 Dućana farbara  1
 Dućana gvožđara "na belo"  3
 Dućana gvožđara "na crno"  3
 Dućana drvara  1
 Dućana "prculanskih"  1
 Dućana kompjuterskih "na belo" Klikni za veću sliku...
 Dućana kompjuterskih "na crno"  9
 Knjigovodstvenih servisa Klikni za veću sliku...
 Veterinarskih stanica Klikni za Sliku dana...
 Veterinara  4
 Veterinarki  1
 Veterinarkih tehničara "na crno"  3
 Pekara Klikni za veću sliku... Klikni za veću sliku...
 Frizerskih radnji  3
 Berbera "na belo" Klikni za Sliku dana...Klikni za Sliku dana...
 Berbera "na crno"  9
Štamparija Klikni za veću sliku...
 Kasapnica Klikni za veću sliku...
 Kasapa  Ko će to znati ?
 Opateki Klikni za veću sliku... Klikni za veću sliku...
 Opatekarki  2
 Opatekara Klikni za Sliku dana...
 Doktorica  3
 Doktora Klikni za Sliku dana...
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
 Zabavišta Klikni za veću sliku... Klikni za veću sliku...
 Osnovnih škola Klikni za Sliku dana...
 Razreda u osnovnoj školi  8
 Odeljenja u osnovnoj školi  27
 Učeika u osnovnoj školi  oko 650
 Kaštilja Klikni za veću sliku...
 Kaštilja snimaka iz avijona Klikni za Sliku dana...
 Kaštilja srušenih Klikni za veću sliku...
 Zemunica Klikni za Sliku dana...
 Pesnika  2
 Slikara  8
 "Filozofa"  Ko će to znati ?
"Pronalazača"  1
 Limara  2
 Molera "na belo" Klikni za Sliku dana...
 Molera "na crno"  6
 Kovača  
 Bravara  Ko će to znati ?
 Cvećara  2
 "Papučara"  Ko će to znati ?
 Pijanica  Ko će to znati ?
 Domova kulture  
 Domova kuture izgorelih Klikni za Sliku dana...
 Domova kuture u izgradnji Klikni za ve浠dana...
 Bioskopa  
 Mesni' zajednica Klikni za veću sliku...
 Sâša u "Mesnu zajednicu"  1
 Telohranitelja "precednika" Saveta Mesne zajednice Klikni za Sliku dana...
 Ȭanova Saveta mesne zajednice  19
 Pravoslavnih crkava Klikni za stranicu... Klikni za stranicu...
 Katoličkih crkava Klikni za stranicu...
 Nazarenskih crkava  Klikni za veću sliku...
 Sveštenika  3
 Crkvenih horova  1
 Visoki' "Miloševčanki" Klikni za veću sliku...
 Visoki' Miloševčana ( 211 "cantimetara"... ) Klikni za Sliku dana...
 Veliki' fotografija ( 14,5 puta 2,5 "meteri"... ) Klikni za Sliku dana...
 Najduži' gibanica ( 10,64 "meteri"... ) Klikni za Sliku dana...
 Vulkanizera  3
 Auto servisa "na belo"  3
 Auto servisa "na crno"  5
 Auto limara "na belo"  
 Auto limara "na crno"  6
 Auto perionica "na belo"  1
 Auto perionica "na crno"  1
 Domova zdravlja Klikni za veću sliku...
 Vozila Doma zdravlja Klikni za Sliku dana...
 Zubnih ordinacija  2
 Odeljenja i vozila OUP-a Klikni za veću sliku...
 Komandira Odeljenja OUP-a"  1
 Radnika Odeljenja OUP-a  oko 8
 "Mafija" Klikni za Sliku dana...
 Pijaca Klikni za veću sliku...
 Omladinski domova... Klikni za Sliku dana...
 Domova pemzionera Klikni za veću sliku...
 Udruženja pemzionera  1
 Pemzionera  preko 800
 Udruženja žena  Ko će to znati ?
 Udruženja privrednika  
 "Vodnih" zajednica Klikni za veću sliku...
 Sportskih klubova  3
 "Svecki' šampijona i viceŠampijona"... Klikni za Sliku dana... Klikni za Sliku dana...
 Folklornih društava  1
 Folklornih društava - veterana Klikni za Sliku dana...
 "Bandi" sviraca  3
 DVD-teka  
 "Cigljana" Klikni za veću sliku...
 Krivina na Glavnom sokaku  4
 Krivina do Kikinde  3
 Krivina do N. Bečeja  5
Klikni za Sliku dana...  6
 Krivina do Bašajida  6
 Tabli "brez" natpisa Klikni za Sliku dana...
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  Ko će to znati ?
Klikni za Sliku dana...  1
 Zvezda Danica Klikni za Sliku dana...
 Topova Klikni za Sliku dana... Klikni za Sliku dana...
 Bomeranga Klikni za Sliku dana...
 Ozvučeni' stojadina Klikni za Sliku dana...
 NM bisaga za "bicikli" Klikni za Sliku dana...
 "Cyber" luda Klikni za Sliku dana...
 Ležeći policajaca Klikni za Sliku dana...
 Nastaviće se...