NovoMiloševačke DoZidnice - Falvédő...

    Opis: Obavezna "rikvizita poNašim kujnama" su DoZIDNICE, koje se mogu podeliti u dve podgrupe: KUVARICE i PEŠKIRE...
    Na "pamučno platno" odgovarajuće veličine, domaćice "izVezedu aplikaciju" ( motiv... ), zajedno "sas" osnovnom porukom tipa:

    ..., obično "u jednu farbu", pa se pri nabrajanju kaže:     Platno se pre kačenja "oZid", obavezno "uŠtirka", da "bidne" što "belje i kruće", a kači se obično "negdi di" treba zaštiti "moleraj" od prljanja. KUVARICE se "posta'ljadu" pored naslonjenog "astala doZida" il' "blizu" šporeta, a PEŠKIRI "blizu" umivaonika, koji je nekad "bivo" uKujnu"... Menjale su se tek kad' "bidnedu" prljave il' "izFlekane"...
    Savreme zanatlije su probale da to isto "naPravidu sas" sito-štampom, no ipak, to "nePije vodu kodNas", tako da nisu "oGazdili odoTog" posla...
    I makar "naOko" izgledale slično, svaka "doZidnica" je "drukčija", jer je u pitanju ručni rad, tako da "nePostojidu" dve iste...
    Neki PEŠKIRI čak "priDnu imadu" džepove, tako da se mož' "štogođ" i odložiti ( češalj, "ćibre, plajvaz" i slično... )...
    Brez ovi' "rikvizita", nijedan "štafir za buduću mladu" nije "ozbiljan"...
    Pa izvol'te - najbolje je da raširite Vaš "priGledač priko" celog' ekrana, uključite - Start i "pustite da slike same "idedu"...