Nadimci NovoMiloševački...

   "OtKad" je Karlova i Beodre, porodice se nikad' nisu "razPoznavale" po prezimenima. Više je razloga "zaTo", al', kad' i "danaske zovete" nekog' po zvaničnom prezimenu, kod meštana nastaje prava blokada. Nadimaka "iliti špic nameta" ima svakojaki', pa čak i pogrdni', al' se niko "naNji neLjuti". Nove generacije, od malena "znâdu" svoje "pravo" prezime i "drukčije" se ni ne "odazivadu". Ima dosta anegdota, što se tiče te teme - nadimaka..., ima i stari' i savremeni', no najbolje je, da se i sâmi uverite u to, u "sledeći" pregled'.
     Javno, prvi put su nadimci objavljeni na "predstavljanje" Novog Miloševa, 1995-te godine u "Novim" Sâdu, kad'' je izdata prva knjiga - Monografija Novog Miloševa. Ideja je nastala u "Mesnu zajednicu", kad' se nekol'ko nji', setilo na "brzu-brzinu, priko 400-sta" isti'. Tako je i zadnji prilog "uTu knjigu", zapravo "obelodanjivanje" onog', što se već "odâvna" znalo. Ovo je "aktualizovanje" tog' pokušaja, jer su se u međuvremenu "rodili" novi, savremeni nadimci, dok se stari ne "zaboravljadu".
     U "osnovu", nadimci se mogu podeliti u tri, sledeće grupe ( primer će nam dati - Vukašin Trajlov... ):

Vrsta

Opis

Primer

Porodični Najstariji, određeni za jednu porodicu il'' familiju i traju "dugačko, brez" promena... Trajliš - "špic namet" porodice - familije TRAJLOV
Pojedinačni Određeni samo za jedn(og)u, pri'vaćeni i šire i "trajedu za života nosijoca"... Bajaga - "špic namet kakav" ima VUKAŠIN TRAJLOV
Jednokratni Određeni samo za jedn(og)u, pri'vaćeni u "određena društva, nastajedu" i "nestajedu" više "pûti" u život'.. Tâša, Luluška... - "usputni špic nameti" istog'

   Dragi naši, ako više ne živite "uNašo" selo, a u "ovaj" pregled', "priPoznate" Vaš "špic namet", nemojte se ljutiti, nego ga nastav'te i prenes'te na sledeće generacije. Jako je važno da se Vaši naslednici, "pravilno" i o'ma' "predstavidu od čiji su", kad' "dođedu" u "Miloševo" il' su u "društvo milošefčana", u neko' drugo' "mesto".
     To je nji'ov pravi "trade mark".
     Paz'te dobro..., čak i ako se "proba sas sakrivanjom" nadimka, vrlo brzo će se otkriti, a "ondak" je "gotavo" - "špic namet" će se sâm obnoviti i preneti na sledeća pokoljenja "aftomatski"...
     Evo i', da i' "priGledate":

 A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 

A

Ablend, Ablik, Abrč, Abulja, Aga, Âda, Aja, Ajala, Ajgir, Ajčela, Akačan, Alvar, Aluš, Apaš, Apuka, Arkan, Arkin, Ârsa, Ata, Atana, Acko ..., a 'oću na slovo

B

Bâba, Baba Marijin, Baba Tasikin, Baba Ujna, Bâbac, Bâbin, Babulja, Babuljalo, Badriš, Bađa, Bađan, Bađaš, Baja, Bajaga, Bajkin, Bajkica, Baka, Bakarea, Bakarela, Baklja, Bakoš, Baling, Bangaja, Bangela, Bandar, Bandin, Banfel, Banjac, Barač, Baračko, Barin, Barjaktarov, Barna, Bas, Bata, Batak, Batančev, Batanjac, Batela, Batić, Batica, Batoja, Batureja, Batuš, Batuška, Baća, Baćan, Baćko, Baca, Bacika, Backo, Bacojka, Bačija, Bačikin, Badža, Bašaidac, Bašin, Baško, Beba, Bebana, Begalija, Bežunar, Beka, Bekeš, Bela, Belesija, Bêli, Beli medved, Beli miš, Belica, Belka, Belov, Beljin, Beljuiška, Benzinac, Beni Hill, Berber, Beton, Bečejac, Bešika, Bibac, Bika, Bilbija, Bimba, Bimbo, Birka, Birtaš, Biserka, Bica, Blebeća, Blenda, Bobača, Bobe, Bobek, Bobrov, Bogalj, Bogomoljac, Bodroški, Bojan, Bojin, Bombir, Borakamao, Bosanac, Bočar, Bočarac, Brankini, Brateška, Braćela, Braca, Bracika, Braša, Brbulja, Brdar, Brica, Brka, Brkin, Brustul, Brca, Brcul, Brčkaš, Buba truba, Bube, Bubuleja, Buburika, Buva, Bugarin, Buger, Budak, Budiša, Buzgar, Buzerang, Buznaja, Bujdoš, Bukal, Bukur, Bulidža, Bulja, Buljko, Bumbar, Bunarov, Bunardžija, Bundeva, Burin, Burkeš, Busija, Bućkalo, Buca, Buša ..., a 'oću na slovo

V

Vava, Vavika, Varašgazda, Varga, Vasa bez ruke, Vaca, Vaška, Vejaš, Veskov, Vetrenjar, Vivak, Vičić, Višnjar, Vla, Vlagomer, Vlaškan, Vlaščan, Vodeni, Vodeni pacov, Vodovod, Vojinov, Voštinar, Vrabac, Vranac, Vranjevčan, Vrgan, Vrtiguz, Vruća, Vrckalica, Vrčak, Vujke, Vule, Vunar, Vunovlačara ..., a 'oću na slovo

G

Gaga, Gagin, Gađa, Gazda Dule, Gazdački, Gajin, Gaka, Galađan, Ganuša, Gara, Garin, Garinča, Gatijin, Gatin, Gaćan, Gašpar, Gvozdenka, Gegeš, Gela, Gembeš, Gembi, Genga, Genija, Genče, Geometar, Gerga, Gedža, Gibanica, Gibanjak, Giga, Gimnazijanac, Gingulaš, Gitara, Gica, Giška, Glavaš, Glavonja, Glista, Gluvak, Glupavac, Gnjurac, Goga, Goliđan, Golotrban, Golub, Goluždravac, Goricko, Gorušica, Goca, Goša, Granin, Grbić, Grgeč, Grebenar, Grebeš, Gredelj, Grkperva, Grobljar, Grujaš, Grca, Grcinica, Grča, Grčki, Guga, Gugi, Guzan, Gulja, Guni, Guranja, Gusak, Guska, Guskinica, Gusti, Guta, Guca, Guščarka ..., a 'oću na slovo

D

Dabar, Datin, Dača, Dašin, Debeli, Deda Mraz, Didaš, Didi, Dikana, Dilda, Dilinkuca, Dinar i po, Dinin, Dinjar, Doba, Dobin, Dobožan, Dobožar, Dobrosav, Doda, Dodi, Doz, Doktor, Dolar, Dorog, Dragakozove, Drakulka, Drveni advokat, Drvodeljac, Drko, Drljača, Drndar, Drozofila, Drombuljaš, Drta, Drumaroš, Duda, Dudek, Dudin, Dudli, Dudul, Duja, Duka, Dunduli, Dupe, Durgul, Dusta, Duća, Dućan, Duca ..., a 'oću na slovo

Đ

Đavo, Đaja, Đango, Đera, Điđa, Điđi, Đokin, Đompara, Đura, Đurika, Đurin ..., a 'oću na slovo

E

Edi, Elgot, Električni zec, Enteš, Erdeljan, Etvar, Etuška, Eckalo, Eškuc ..., a 'oću na slovo

Ž

Žabac, Žajkela, Žajklika, Žajtli, Žane, Žvaka, Žvaka, Žvakaća, Žeža, Žežin, Živaolajdžija, Žiga, Žicar, Žmigavac, Žole, Žorž, Žotin, Žuža, Žumanac, Žuća, Žućko, Žucko ..., a 'oću na slovo

Z

Zaka, Zaćko, Zver, Zvonkoš, Zenga, Zengeš, Zenduća, Zec, Zidar, Zimaletin, Zimac, Zimski Tarzan, Zirak, Ziran, Zloća, Zovac, Zojin, Zrnić, Zrnjić, Zuba, Zuban ..., a 'oću na slovo

I

Ivanjica, Ivoš, Igin, Iguman, Iđošan, Ikela, Ileško, Invazija, Ipačapa, Isus, Iška, Ištvan ..., a 'oću na slovo

J

Jaba, Jablan, Jagarac, Jaja, Jakša, Jankov, Japanac, Jarac, Jarebac, Jarošan, Jacin, Jebelić, Jipa, Jovankin, Jovančić, Joda, Joja, Jojac, Joka, Jorga, Jordan, Jockin, Joša, Jugoskaj, Juda, Julka, Jumba ..., a 'oću na slovo

K

Kazandžija, Kajin, Kajlo, Kaktus, Kalamanja, Kalika, Kalifornijska glista, Kaloper, Kaloperović, Kaljuga, Kameni, Kanaldžija, Kanarinac, Kanin, Kantor, Kanća, Kanča, Kapandar, Kapiten, Kara, Karabaš, Karadža, Karadžin, Karaš, Karić, Karlo, Karov, Karči, Kasapin, Kasin, Kasirov, Katala, Kaca, Kacana, Kacinica, Kač, Kašika, Kvočkinica, Kevrešan, Kežar, Keka, Kelja, Kender, Kepul, Kesa, Kesabandi, Kesan, Kesica, Kefla, Kecaroš, Kečkeš, Kešej, Kidić, Kika, Kikelja, Kikiriki, Kiklop, Kilder, Kinđar, Kindžar, Kinjač, Kira, Kiralj, Kire, Kirtli, Kisa, Kiselica, Kitajac, Kickoš, Kicolj, Kicoš, Kičov, Kidža, Klima, Klinčata, Klopa, Klopavi, Kljaka, Kljuštar, Kmet, Kovač, Kojot, Kokanić, Koki, Kokoška, Kolar, Kole, Koleb, Komadara, Komesar, Komesija, Korpanj, Kosmonaut, Kotarica, Kotrljan, Kockar, Kočić, Košteka, Kravar, Krakić, Krastavac, Krastavka, Krencli, Krecavi, Krivokapić, Krka, Krle, Krlja, Krmal, Krmača, Krompir, Krompiruša, Krpa, Krpan, Krstin, Krtiš, Krcko, Kuda, Kudelja, Kudul, Kuždra, Kuzma, Kuja, Kujac, Kukavica, Kuki, Kukolj, Kulaš, Kuli, Kulčar, Kumančan, Kuper, Kupus, Kupusar, Kurelja, Kurendelja, Kurjak, Kurta, Kurtinica, Kurton, Kurcan, Kurcule, Kuca, Kuš, Kuštor ..., a 'oću na slovo

L

Lav, Lažov, Lazarica, Laja, Lala, Lalaš, Lalika, Lalica, Landi, Lankać, Lauša, Laci, Lacko, Lebrcka, Lenčika, Lepak, Lepi Pera, Leprcka, Leptir, Leca, Livađan, Livoška, Lidanka, Lider, Lila, Linjak, Linjoškinja, Lirin, Lisac, Litanka, Liter, Lička, Lombar, Lompar, Ločki, Ludaja, Ludajica ludaja, Lukač, Luluška, Lunga, Lupul, Lupur, Luta, Lutak, Lutka, Luftiguz ..., a 'oću na slovo

LJ

Ljuba ..., a 'oću na slovo

M

Magistar, Magoš, Mađar, Mađarski četnik, Mažićev, Majkica, Majstor, Majuška, Makedonac, Maksa, Maliderčan, Mališa, Malči, Mamin, Mamuška, Manga, Mandara, Mane, Maomao, Marin, Marjan, Maruga, Maršal, Matičar, Maćoni, Maca, Mačak, Mačkov, Madža, Madžar, Meda, Mek, Mekela, Mela, Melenčan, Merža, Merima, Miga, Mika, Mikelja, Mikec, Miki, Miledžija, Milicajac, Milomirka, Miloska, Mima, Mimin, Minđar, Minđul, Minja, Mita, Mićun, Mica, Micela, Mickela, Miči, Midža, Mišija, Mišurea, Mlinar, Moga, Mojsije, Mokan, Moljac, Moma, Moma iz oma, Mona Liza, Mraz, Mrva, Mrkov, Mrkovljev, Muva, Muzikant, Muzla, Muja, Muki, Mula, Mumaš, Munja, Munjar, Murga, Musa, Muta, Mučul, Mušica ..., a 'oću na slovo

N

Nadić, Najlonka, Nakupac, Naser, Nasmijanac, Nedin, Nemeš, Nenadov, Nerast, Neca, Nika, Nitola, Novka, Nosati, Nosonja, Nunin ..., a 'oću na slovo

NJ

Njakalo, Njakapula, Njanjin, Njaca, Njegoš, Njera, Njoka, Njora, Njoška, Njucalo, Njuštra ..., a 'oću na slovo

O

Obešenjak, Okac, Okej, Olaj, Olajdžija, Opančar, Opatekar, Operista, Osim, Otrov, Odžakar, Odžin ..., a 'oću na slovo

P

Pabirak, Pabuša, Pavelić, Paja, Paja čutura, Pajica, Pajko, Pajša, Palac, Paloška, Pandala, Pandur, Panta, Pančićeva omorika, Pančo, Pančo Villa, Papagaj, Paprikar, Paprikaš, Papula, Papuča, Papučar, Parabucki, Pargar, Parče, Parčić, Pasulj, Patak, Patanka, Pataška, Pater, Patos, Paunica, Pacaš, Pacov, Pačan, Pače, Paša, Pevac, Pegi, Peda, Pedagogica, Peder, Pederčić, Pedi, Peđica, Peka, Pekar, Pelikan, Pelcer, Perija, Peričin, Perjar, Perka, Perkov, Peruz, Perutan, Pesnik, Petlić, Pecar, Pečenj, Pečkera, Pečurka, Pidala, Pižon, Pikuti, Pilango, Pili, Piluš, Pildža, Pimpo, Pingula, Pindrać, Pinđa, Pinđela, Pinka, Pinter, Pinjaz, Pipalak, Pipika, Pipirića, Pipiš, Pipoka, Pira, Pisli, Pislika, Pita, Pića, Picika, Picoder, Picul, Pičana, Pičata, Pička Zora, Pičkar, Pičurica, Pidža, Pištinjak, Plevčan, Plejaš, Plejer, Plišanka, Povalina, Pozder, Pola, Poldi, Policajac, Ponjava, Popa, Popadina, Popara, Popica, Popćirin, Poslanik, Poštar, Prga, Prekajac, Prepeljan, Precizni, Prika, Priško, Prodan, Proka, Profesor, Prća, Prusla, Pruce, Prcko, Prcnako, Prcolj, Prcopevac, Prculan, Prša, Pubi, Puda, Puždra, Puzavac, Puka, Puldi, Pulenta, Pulin, Puliš, Pulcan, Pundžan, Pupa, Purkara, Pursa, Purci, Purcika, Purčelja, Pusta, Pustoš, Pućkar, Puška, Puštuka ..., a 'oću na slovo

R

Rava, Radaš, Radnov, Radujko, Rajter, Raka, Rakun, Rankuca, Randža, Raušan, Raca, Rackan, Rača, Revko, Rezanac, Relja, Rema, Reponja, Reca, Rečka, Rigov, Riđa, Riđan, Riki, Ringlov, Ritar, Rmača, Rnkadije, Rođa, Roksin, Roman, Ronja, Rotar, Rockan, Roče, Rumun, Rupa, Rus, Rutonja ..., a 'oću na slovo

S

Sablast, Sabovljev, Sađur, Sakajdov, Sakara, Sanjivi, Sarak, Sarač, Sarka, Sasin, Safet, Sačar, Sadžak, Svemirac, Svemirko, Svetac, Svetski lažov, Svinjar, Svirac, Svirčev, Severina, Segedinac, Segi, Segrej, Sekreten, Seksi, Seksojka, Sekulin, Selena, Selika, Selica, Seme, Senko, Senta, Sentać, Serinica, Seronja, Sivan, Sivonja, Sika, Sikan, Sima strahota, Sinđelić, Sirćaš, Sisi, Sisika, Sitar, Sićela, Skela, Skoverac, Skole, Slavuj, Slejd, Sliker, Slovenac, Smokvar, Smokvica, Smrad, Sova, Sovra, Soljardo, Sonća, Sonćul, Sonjćoš, Sofronije, Spaija, Spiker, Spomenka skojevka, Srbijanac, Sredojka, Sredojkin, Sreća, Staklorezac, Stakolce, Stanać, Stane, Steva bez noge, Stenica, Stepan, Strava, Strajin, Strakin, Subotar, Suvačar, Sulja, Sunđer Bob, Sunjog, Supa ..., a 'oću na slovo

T

Tabanaš, Taka, Tamaš, Tandršak, Tanđar, Tarošan, Tartovčan, Tasika, Tasin, Tata, Tatar, Tatuka, Tatuš, Tatuška, Teja, Terca, Tetka Zoli, Tetka Neda, Tikač, Tima, Timica, Tisa, Titinac, Tića, Tišljer, Tkaneda, Todikelj, Toza, Toki, Tomašvalčan, Tomin, Topdžija, Toto, Trajliš, Traktorista, Traper, Trven, Trgovac, Treger, Trle, Trotla, Truckela, Tula, Tula mula, Tupša, Turok, Tutkalo, Tucak, Tučko ..., a 'oću na slovo

Ć

Ćaguz, Ćale, Ćankul, Ćata, Ćela, Ćesar, Ćira, Ćirka, Ćompar, Ćopa, Ćopak, Ćope, Ćosa, Ćošak, Ćoškar, Ćurak, Ćurka, Ćurčija, Ćuća, Ćućkuriš, Ćufta, Ćušma ..., a 'oću na slovo

U

Uva, Uzur, Uja, Uki, Unter, Unčićar, Urka, Ustaša, Utorak, Uške, Uštelja ..., a 'oću na slovo

F

Falantir, Falaurka, Fanfan, Fare, Farkeš, Farkešinica, Farkešica, Farmer, Feđa, Ferdinar, Filozof, Firša, Firšinica, Fića, Fićok, Ficko, Fišeklija, Fiškal, Flekica, Flujeraš, Francuz, Frizura, Frici, Frfa, Frfala, Fuksa, Fula, Fućelaš ..., a 'oću na slovo

H

Hans, Harambaša, Haripil, Hitler, Hrčak, Hungar ..., a 'oću na slovo

C

Cale, Cane, Caca, Cveta, Cvrkućan, Cvrle, Cvrca, Ceger, Cenci, Ceca, Cigljar, Cimbri, Cimbrika, Cimbura, Cincar, Cipuška, Cirijak, Cirika, Cica, Cicko, Coga, Cole, Colega, Compa, Conja, Cofona, Crven, Crepajac, Crkvenjak, Crni, Crni bog belo meso, Crnogorac, Crnogorka, Crnjak, Crca, Cule, Cunci, Cunji, Curčan, Cuca, Cucan, Cucanka, Cucul ..., a 'oću na slovo

Č

Čađa, Čala, Čalinica, Čamprga, Čanadski, Čapur, Čarapić, Čarli, Čaruga, Čatlov, Čačkalo, Čvarak, Čvorak, Čekulačar, Čendeš, Čenja, Čep, Čepra, Čerkez, Čerčil, Četverka, Čeča, Češljar, Čibija, Čigane, Čika, Čikana, Čiki, Čikica, Čilaš, Čipi, Čipkar, Čiča, Čičela, Čidžin, Čkalja, Čoka, Čokanj, Čolac, Čombe, Čomo, Čop, Čoči, Čočika, Čudala, Čupić, Čupul, Čupulka, Čuružan, Čusi, Čuta ..., a 'oću na slovo

Džajić, Džeger, Džej, Džeja, Džek, Džepa, Džera, Džiga, Džita, Džidža, Džidžorka, Džoganja, Džojka, Džoni, Džopa, Džodža ..., a 'oću na slovo

Š

Šaban, Šajnika, Šajtoš, Šalabajka, Šangajka, Šandri, Šanta, Šantavi, Šarga, Šarplaninac, Šafranja, Šahista, Šaška, Švaba, Švabec, Švabica, Švapče, Šveđan, Švraka, Švrća, Šegan, Šegić, Šempila, Šepra, Šeprinica, Šerža, Šerif, Šerša, Šećerka, Šef, Šešelj, Šešir, Šibul, Šiđanski, Šijak, Šijakuša, Šili, Šilintraš, Šimićka, Šimrak, Šindrak, Šinter, Šinjor, Šinjorko, Šiptar, Širaj, Šiftar, Šišibara, Škekić, Ški, Škoba, Škombrica, Škora, Šlićan, Šljavko, Šljivar, Šljunak, Šmega, Šmekerka, Šmrle, Šmrčak, Šmuci, Šnajder, Šogi, Šogor, Šođa, Šoja, Šojka, Šole, Šorika, Šoška, Šprajcer, Štekač, Šteta, Štrolja, Šćepan, Šugić, Šuka, Šuldika, Šuli, Šumar, Šura, Šuranj, Šurdulica, Šutak, Šuća, Šućur, Šuca, Šuša ..., a 'oću na slovo